Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2020 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.Termin naboru wniosków określa się od 14.04.2020 r. do 15.05.2020 r.
Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce nowości i nabory wniosków.
Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2020 wynosi – 3.685,714,30 zł, w tym:
ze środków WFOŚiGW – 1.290.000,00 zł
ze środków NFOŚiGW – 1.842.857,15 zł

Drukuj