OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Zespoł Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie: Zakup i dostawa Współrzędnościowej Maszyny Pomiarowej (optyczna) oraz przeszkolenie 5 nauczycieli z zakresu współrzędnościowej techniki pomiarowej na potrzeby realizacji projektu „ Od kreatywności do innowacyjności- zawody przyszłości”