Pedagodzy z nagrodami Starosty Lubaczowskiego

Tuż przed przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej, wyróżnieni nauczyciele placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Lubaczowski, otrzymali nagrody Starosty Lubaczowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Nagrody trafiły w tym roku do: Pani Małgorzaty Jachyry– Mazepy – dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Pani Renaty Sieradzkiej– Koperczak – wicedyrektor ds. dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zespole Placówek w Lubaczowie, Pani Barbary Kurek oraz Pana Janusza Rupera– wicedyrektorów Zespołu Szkół w Lubaczowie, Pani Marty Kozłowskiej– nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie, Pani Alicji Romanowskiej– Sopel– nauczycielki- logopedy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, Pani Elżbiety Sopel oraz Pani Anny Wrony– nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zespole Placówek w Lubaczowie.

Nagrodzeni pedagodzy odebrali dyplomy w Sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie z rąk Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Mariusza Pieroga. Spotkanie było również okazją do dyskusji o sukcesach placówek i ich bieżących potrzebach.

 

Drukuj