Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19.02.2019 r. w Starostwie Powiatowym w sali narad o godz. 14.00 na temat  projektu “Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019 dla 140 lokalnych społeczności  poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 140 organizacji pozarządowych.
Operatorem na obszarze powiatu lubaczowskiego  jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: –tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com

 

Spotkanie pozwoli przybliżyć mieszkańcom waszego powiatu zasady ubiegania się o dotację w ramach naszego projektu.
 
Mikro dotacje na realizację inicjatyw:
 
Inicjatywa jednorazowa musi być zrealizowana w okresie krótszym niż 30 dni.
Inicjatywa niejednorazowa musi trwać dłużej niż 60 dni.
 
Wnioskowana kwota dotacji wynosi:
– w przypadku inicjatywy jednorazowej – do 3 tys. zł
– w przypadku inicjatywy niejednorazowej – od 2 do 5 tys. zł
 
Wkład własny – minimum 10 % wartości wnioskowanej dotacji w postaci wkładu finansowego lub usługowego lub rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
Limit środków przeznaczonych na dotację: 450 000 zł w 2019 roku
Projekt jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Drukuj