Podsumowanie 2018 roku przez KP PSP w Lubaczowie

Z najczęstszych przypuszczalnych przyczyn pożarów to nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy a także nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe oraz wady tych urządzeń. 

Drukuj