Ruszyła rejestracja do Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP),w ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym.

Zapraszamy do rejestracji. Formularz dostępny na stronie:

https://www.pzh.gov.pl/rejestracja-absolwenta/

Celem stworzenia rejestru jest m.in. monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne, podniesienie poziomu kształcenia poprzez analizę zatrudnienia zarejestrowanych oraz publikowanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy.

Drukuj