“Dzieje lasów lubaczowskich”- promocja najnowszej publikacji dra Zygmunta Kubraka [film]

Dzięki staraniom nadleśnictwa Lubaczów, Narol i Oleszyce, pod koniec 2018 roku ukazała się wyjątkowa książka- „Dzieje lasów lubaczowskich”, autorstwa dra Zygmunta Kubraka. W piątek (22. lutego) w lubaczowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, miała miejsce promocja monografii, prezentującej prawie osiemset lat historii leśnictwa i wydarzeń, których tłem były  lubaczowskie lasy.

Otrzymaliśmy kolejne pomnikowe dzieło dra Zygmunta Kubraka, który stworzył przede wszystkim Muzeum Kresów, a także liczne wydawnictwa poświęcona dziejom Ziemi Lubaczowskiej, z których korzystają koleje pokolenia młodzieży,jak i historycy- mówił podczas promocji książki Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski. 

Dr Zygmunt Kubrak, historyk i muzealnik, Honorowy Obywatel Lubaczowa w swojej najnowszej publikacji opisał dzieje lasów lubaczowskich począwszy od okresu staropolskiego po czasy współczesne. Na 718 stronach, w ośmiu rozdziałach zawarł informacje m.in. o gospodarce leśnej, walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych lasów lubaczowskich, edukacji leśnej. Ukazał las będący tłem dla ważnych wydarzeń w dziejach naszego regionu. Podstawę źródłową książki tworzą pozycje z archiwów lwowskich i krajowych, wspomnienia i relacje leśników, ich dokumenty i zdjęcia– informuje Miejska Biblioteka Publiczna.

Słowa uznania dla pracy dra Kubraka wyraził podczas spotkania m.in.  Zenon Swatek- Starosta  Lubaczowski, Grażyna Zagrobelna- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Stanisław Zagrobelny- Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce oraz prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek, recenzent monografii.

 

Materiał filmowy- Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

Drukuj