Samorządowcy przed obliczem Matki Bożej Łaskawej

Już trzynasty raz samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny, pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, zawierzyli w lubaczowskiej Konkatedrze losy naszych „małych ojczyzn” Matce Bożej Łaskawej podczas Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych, połączonej z uroczystościami Odpustowymi ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej.

W tym roku uroczystości miały wyjątkowy charakter z uwagi na wojnę za naszą wschodnią granicą. Podczas mszy, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek, modlili się także duchowni  prawosławni, a o oprawę muzyczną  zadbał m.in. ukraiński zespół „Krajka” z Przemyśla.  W nabożeństwie uczestniczyła delegacja ukraińska na czele z Deputowanym Rady Najwyżej Ukrainy Pawłem Bakunetsem, który w pięknych słowach dziękował Polakom za wsparcie i pomoc od pierwszych godzin wojny.

We mszy św. uczestniczyła także m.in.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, Poseł Teresa Pamuła, Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalna RP w Odessie Katarzyna Sołek, Jolanta Sawicka – wicewojewoda podkarpacki, przedstawiciele służb mundurowych, lokalni samorządowcy i kierownicy terenowych organów administracji rządowej.

Po Eucharystii Marszałek Władysław Ortyl, w imieniu samorządowców odczytał akt zawierzenia „małych ojczyzn” Matce Bożej Łaskawej, dziękując Jej za wstawiennictwo:

(…)  Królowo Korony Polskiej, w murach lubaczowskiej konkatedry zawierzamy Twej Opiece wszelkie sprawy naszej regionalnej Małej Ojczyzny, naszych wspólnot i rodzin, pokornie prosząc – Panno Łaskawa – o opiekę i matczyną troskę oraz pomoc, abyśmy mogli dla wspólnego dobra realizować wszelkie plany i zamierzenia.

Matko Miłosierdzia i Nadziei, nasze pielgrzymowanie do Ciebie przepełniają wdzięczność i bezgraniczna ufność. Jest w nas jednak także wiele obaw i lęków, bo dla naszych sąsiadów i dla nas samych jest to czas wielkiego bólu, nad którym rozpościera się całun tragicznych obrazów wojny, zniszczenia i śmierci, które dotykają naszych przyjaciół na Ukrainie. Tobie o Matko Łaskawa z ufnością serca oddajemy w opiekę tych, którzy cierpią i giną w tragicznej wojnie, rozpętanej w imię nienawiści. Błagamy o wspomożenie  dla tych, którzy uciekając przed śmiercią zmuszeni są porzucić bliskich i ojczyznę, by ratować życie.  (…)

Po mszy świętej nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, w którym zostały udostępnione zasoby dziedzictwa ewakuowanych dóbr kościelnych, w skład których wchodzą cenne pamiątki narodowe dawnej Archidiecezji Lwowskiej oraz zabytki i pamiątki z nią związane ze zbioru śp. kardynała Mariana Jaworskiego. Centrum Dziedzictwa ma w przyszłości  stanowić ważny element projektu „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, realizowanego przez Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Założeniem tego projektu jest cyfrowe udostępnienie dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w wielu instytucjach i zbiorach prywatnych, w które włączone zostaną także zasoby lubaczowskiej parafii. Na zakończenie pielgrzymki przedstawiciele samorządowców uroczyście złożyli kwiaty na grobie ks. Kardynała Władysława Rubina w podziemiach lubaczowskiej Konkatedry.

Dzień 7.maja z racji wizyty Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego była dla Powiatu Lubaczowskiego okazją do rozmów gospodarczych. Przed nabożeństwem odbyło się robocze spotkanie, podczas którego wraz ze Starostą Lubaczowskim Zenonem Swatkiem, Poseł Teresą Pamułą oraz Dyrektorem Muzeum Kresów w Lubaczowie rozmawiano o sprawach związanych z inwestycjami w Muzeum Kresów, o dotychczasowych przedsięwzięciach oraz o planach na przyszłość. Minister odwiedził tą powiatową instytucję kultury, a tym także Zespół Pałacowo-Parkowy i Galerię Oficyna.

 

Drukuj