Spotkanie szkoleniowo- integracyjne dla rodziców zastępczych i ich dzieci „Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym”

Dnia 30 sierpnia 2018 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie  planują realizację  spotkania szkoleniowo- integracyjnego  dla rodziców zastępczych i ich dzieci „Blaski i cienie bycia rodzicem zastępczym w ramach obchodów ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego’’, której bezpośrednimi odbiorcami będzie 75 osób, z dwóch powiatów: Lubaczowskiego (60 osób) i Jarosławskiego (15 osób).

         Spotkanie  rozpocznie się od przywitania  uczestników i zaproszonych gości oraz przedstawienia harmonogramu spotkania. Po oficjalnym otwarciu konferencji  nastąpi wystąpienie prelegenta Pani Jadwigi Jagieło, która poprowadzi wykład dot. praktycznych rozwiązań pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowanymi przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci. Poprowadzi ponadto panel dyskusyjny dla rodziców zastępczych                         i osób pracujących z rodziną. Wykład dla rodziców zastępczych i osób pracujących
z rodziną dotyczyć będzie dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów pracy z rodzina zastępczą oraz z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Pani prelegent przedstawi praktyczne rozwiązania  pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi  podejmowane przez przez Fundację Wielkie Serce Dla Dzieci.

Po części wykładowej będzie miała miejsce przerwa obiadowa.

W drugiej części rozpocznie się  panel dyskusyjny prowadzony przez panią prelegent.

           Równolegle dla dzieci i młodzieży przybyłej na spotkanie organizowane będą przez Kresową Osadę zajęcia w wiosce tematycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z wielokulturowością dawnych Kresów Rzeczypospolitej, spędzą czas bardzo ciekawie i aktywnie. Dla dzieci i młodzieży zorganizowane będą warsztaty rękodzielnicze manufaktura szkła i warsztaty kulinarne. Podopieczni będą mogli sami stworzyć rękodzieło, a potem zabrać je ze sobą na pamiątkę. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez kompetentnych instruktorów, przeplatane elementami edukacji z różnych dziedzin i dawką humoru. Podczas zająć nie zabraknie aktywności fizycznych i intelektualnych. Park rozrywki, z którego skorzystają dzieci, wyposażony jest w dmuchańce, trampoliny, tunele przeznaczone do zabaw ruchowych. Młodsi uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z placu zabaw i fotobudki. Dla starszych i młodszych dzieci zorganizowane zostanie wspólne poszukiwanie skarbu ukrytego w wiosce, czyli Questy. Na zakończenie spotkania szkoleniowo – integracyjnego na wszystkich uczestników będzie czekał słodki poczęstunek w formie lodów. Rozmowy przy słodkim poczęstunku i wspólne zwiedzanie obiektu mają na celu integrację wszystkich uczestników, a także być polem do prowadzenia „luźnych” rozmów na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym.

           W związku z tym, że spotkanie  będzie trwało 7 godzin uczestnikom projektu zostanie zapewniony catering (kawa, herbata, napoje, obiad, ciasto, lody itp.). Obsługą cateringu zajmą się pracownicy  restauracji Kresowa Osada. W celu umożliwienia dojazdu do miejsca realizacji projektu dla jego uczestników z Powiatu  Lubaczowskiego oraz z Powiatu  Jarosławskiego którzy nie mają możliwości dojazdu wynajęty zostanie autokar. Organizacją konferencji zajmie się koordynator projektu. Wspierać go będzie 2 wolontariuszy z PCPR
w Lubaczowie.

Plan konferencji:

  1. 9:30-10:00 Rozpoczęcie spotkania przywitanie uczestników
  2. 10:00-12:00 Wystąpienie  prelegenta Pani  Jadwigi Jagieło Fundacja Wielkie Serce

 Dla Dzieci.  Pytania uczestników

  1. 9:30-12:00 Warsztay tematyczne dla dzieci
  2. 12:00-13:00 Przerwa obiadowa
  3. 13:00 14:00 Aktywne spedzanie czasu przez dzieci w parku rozrywki – dmuchańce , plac zabaw, fotobudka, questy dla dzieci i młodzieży – poszukiwanie ukrytych skarbów
  4. 13:00-14:00 Panel dyskusyjny dla rodzin zastępczych prowadzony przez prelegenta

Praca na materiałach-prezentacja ulotek informacyjnych o pieczy zastępczej, ulotek fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci

  1. 14:00- 16:30 Wspólne rozmowy przy słodkim poczęstunku, zwiedzanie obiektu, integracja uczestników
  2. 16:30  Zakończenie spotkania                                                                                               

Zadanie współfinansowane  z budżetu Województwa  Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach  ,,Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  na lata 2014-2020”

Drukuj