Sprzątanie Świata

Powiat Lubaczowski dołączył do ogólnopolskiej Akcji ,,Sprzątanie Świata” realizowanej przez ,,Fundację Ekologiczną Nasza Ziemia” w dniach 21-23 września 2018 r.

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!

Tegoroczna akcja jest realizowana poprzez podejmowanie ,,Odpadowych Wyzwań” – w kolorach jak pojemniki do segregacji odpadów. Powiat Lubaczowski dołączył do ,,Wyzwania Niebieskiego” – „Akcja – segregacja!”  mającego na celu przeprowadzenie działań, dzięki którym zwiększy się ilość odpadów zbieranych w segregacji, a także czystość tak zbieranych odpadów.”

Drukuj