Światowy Dzień Ziemi z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Światowy Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. na całym świecie, obecnie w ponad 190 krajach. Głównym jego celem jest budowanie świadomości wśród społeczeństw, jak kruchy jest ekosystem Ziemi oraz propagowanie właściwych postaw ekologicznych.

W tym roku, Powiat Lubaczowski dołącza się do akcji organizowanej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Dzień Ziemi na UMCS będzie trwał od kwietnia do października pt. ,,W rytmie cyklów żywiołów natury”.

Będzie to wydarzenie o randze ponadregionalnej, w którym w poprzednich latach uczestniczyło około tysiąca osób.

W związku z pandemią koronavirusa i związanymi z nią obostrzeniami dotyczącymi organizacji spotkań, planujemy przeprowadzić obchody święta Dnia Ziemi z UMCS w formie innej niż dotychczas.

Celami przedsięwzięcia będą:

  • edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, traktowania przyrody jako naszego wspólnego dobra
  • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska podczas organizowanych wykładów, prelekcji, warsztatów,
  • promowanie postaw proekologicznych (prośrodowiskowych)
  • uwrażliwianie odbiorców ukierunkowane na aktywne działania (zmiana nawyków) mające na celu poprawę jakości środowiska oraz ograniczenie przyczyn zmian klimatycznych.

Koncepcja projektu zakłada organizację i realizację kilkudziesięciu działań w ciągu pięciu miesięcy w różnych formach (zdalnych i stacjonarnych oraz wyjazdowych).

Na bieżąco będziemy informować na temat nadchodzących wydarzeń z okazji Dnia Ziemi 2021.

W dniu 22.04.2021 r. odbędzie się oficjalna inauguracja obchodów Dnia Ziemi wykładem Pana dr hab. Przemysława Mroczka na temat plastiku tytuł wykładu „Epoka plastiku”:

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bf72fdd0c2d41d995ec437ee2f7c8ff%40thread.tacv2/conversations?groupId=847caab6-c34f-4a33-8992-f36c7b657cff&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Serdecznie zapraszamy!

Drukuj