Święto Zespołu Szkół im. gen Józefa Kustronia w Lubaczowie

Mszą św. w hali szkoły rozpoczęły się w piątek 13. września  tegoroczne obchody święta Zespołu Szkół w Lubaczowie, który od 51 lat nosi imię  gen Józefa Kustronia. Uczestniczył w nich Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski wraz z Martą Tabaczek, Przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczowskiego i Mariuszem Pierogiem, Naczelnikiem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego.

W hali ZS oprócz licznego grona uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, stawili się także reprezentanci ZS “Strzelec” z Lubaczowa, kombatantów oraz poczty sztandarowe lubaczowskich szkół.

Nabożeństwu otwierającemu święto przewodniczył ks. Andrzej Stopyra, Dziekan Lubaczowski. Po modlitwie głos zabrali zaproszeni goście i dyrektor placówki, Andrzej Nepelski. Następnie młodzież zaprezentowała się w programie artystycznym, a przedstawiciele uczniów klas I złożyli ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym patrona szkoły, gen. Józefa Kustronia.

Fot.: P. Furgała

Drukuj