Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szlak Architektury Drewnianej

TRASA VI LUBACZOWSKA

Trasa o długości 189 kmprowadzi przez tereny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w znacznej części w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Teren w dużej mierze zalesiony.

Na trasie znajduje się kilka obiektów o wybitnych walorach architektonicznych i równocześnie znakomitych walorach widokowych. Ponadto dwie świątynie, w Radrużu (w 2013 roku wpisana na Listę UNESCO) oraz Gorajcu, są jednymi z najstarszych zachowanych drewnianych cerkwi w Polsce. Proponowane obiekty często występują w zespołach z wolnostojącymi dzwonnicami (są to cerkwie w Gorajcu, Łówczy, Starych Oleszycach, Woli Wielkiej, Radrużu). W większości cerkwie wzniesione są w układzie tradycyjnym, w kilku przypadkach poważnie zmodyfikowanym (Kowalówka, Opaka, Stare Oleszyce, Łówcza). Wyjątkiem w tej grupie jest najpóźniej wzniesiona, XIX-wieczna cerkiew w Szczutkowie, będąca odzwierciedleniem poszukiwań stylu narodowego w architekturze cerkiewnej. W grupie obiektów o układzie tradycyjnym znalazła się również cerkiew w Wielkich Oczach. Jest to jednak obiekt o tyle interesujący, że posiadający bardzo rzadko spotykaną w budownictwie sakralnym konstrukcję szkieletową. W jednej miejscowości (Łukawcu) oprócz cerkwi znajduje się XVIII-wieczny drewniany kościół kontynujący jeszcze gotyckie tradycje.

[ ] PRZEBIEG TRASY (km)

0 km LUBACZÓW – centrum
prosto drogą lokalną nr 867 w kierunku Łukawca i Oleszyc

1 km Lubaczów
» na skrzyżowaniu drogi 867 z drogą lokalną do Wielkich Oczy skręt w prawo w kierunku Oleszyc

1,5 km Lubaczów
» skręt w lewo i wjazd na drogę do Borchowa

6 km Borchów – cerkiew – po lewej stronie drogi

8 km Oleszyce – skrzyżowanie drogi lokalnej Oleszyce-Borchów z drogą 865
zjazd z trasy do cerkwi w Oleszycach Starych
» skręt w lewo i wjazd na drogę 865 do Oleszyc
0,5 km Oleszyce
[Oleszyce – kościół parafialny, ratusz, pozostałości zespołu pałacowego, cerkiew] » 2 km – skręt w lewo i wjazd z drogi 865 na drogę dojazdową do cerkwi
100 m Oleszyce-Wola – cerkiew po lewej stronie drogi

8 km Oleszyce – skrzyżowanie drogi lokalnej Oleszyce-Borchów z drogą 865
» skręt w lewo i wjazd na drogę 865 w kierunku Cieszanowa

15,5 km Dachnów
[możliwość dojazdu do drewnianej cerkwi w Dachnowie] zjazd z drogi 866 na drogę 865 Dachnów-Oleszyce

20,5 km Cieszanów – Rynek zjazd z trasy do cerkwi w Moszczanicy i Cewkowie
» prosto drogą lokalną nr 863 w kierunku Lublińca
» 0,5 km skręt w lewo na drogę lokalną do Niemstowa

7 km Niemstów – cerkiew

12,5 km Ułazów – cerkiew

14,5 km skręt w prawo w kierunku Starego Dzikowa

16,5 km skręt w prawo do Starego Dzikowa
23 km Starego Dzików – kościół mur, cerkiew mur, bożnica mur., zabudowa drewniana
25 km Cewków zjazd do cerkwi w Moszczanicy
» za mostem skręt w prawo na drogę do Witków
» 5 km – Witki – skręt w lewo do Moszczanicy (w kierunku na Tarnogród)
» 7,5 km – Moszczanica – zjazd z drogi do Woli Obszańskiej
100 m – Moszczanica – cerkiew – po prawej stronie drogi wiejskiej (powrót do Cewkowa)

27 km Cewków – cerkiew – po lewej stronie drogi

20,5 km Cieszanów – Rynek skręt w prawo w kierunku Narola

25 km Żuków-Kowalówka
» 10 m – Kowalówka – cerkiew – po prawej stronie drogi

27 km skręt w prawo w drogę lokalną do Nowego Sioła

32,5 km Gorajec
» na skrzyżowaniu z drogą do Nowego Sioła prosto drogą przez wieś 500 m

    Gorajec – cerkiew – po prawej stronie drogi

32,5 km Gorajec
» na skrzyżowaniu z drogą do Nowego Sioła skręt w prawo w kierunku Nowego Sioła

37,5 km » skręt w prawo do Nowego Sioła

38 km Nowe Sioło
» skręt w lewo do Chotylubia
[Nowe Sioło – zespół dworski, pozostałości ziemnych fortyfikacji bastionowych]

44,5 km Chotylub
» 15 m – Chotylub – cerkiew – po lewej stronie drogi

50,5 km Nowe Brusno

     30 m – Nowe Brusno – cerkiew po lewej stronie drogi

51 km » skręt w lewo drogą lokalną (w b. złym stanie) doPłazowa

57 km zjazd z trasy do cerkwi w Łówczy
» skręt w prawo i wjazd na drogę lokalną Płazów-Łówcza
» 1,5 km – Łówcza – skręt w lewo i zjazd z drogi lokalnej na utwardzoną kamieniem drogę prowadzącą do szkoły i cerkwi
» 2 km – Łówcza – cerkiew – 50 m na wprost

57 km » skręt w prawo do Płazowa

59,5 km Płazów 
» skręt w prawo i wjazd na drogę 865 Cieszanów-Narol
[Płazów – kościół parafialny]

68 km Narol-Lipsko
» skręt w prawo na drogę lokalną Narol-Werchrata
[Narol – pałac, kościół parafialny]

76 km Wola Wielka
» 30 m Wola Wielka – cerkiew – po prawej stronie drogi

84,5 km Werchrata – (skrzyżowanie dróg Lubaczów-Hrebenne -Narol-Werchrata)
Możliwość zjazdu z trasy do nie ujętej w katalogu drewnianej cerkwi w Prusiu
» wjazd na drogę 867 – skręt w prawo w kierunku Horyńca

98 km Horyniec Zdrój – zjazd z trasy do cerkwi w Radrużu
[Horyniec – cerkiew, klasztor franciszkanów] » skręt w lewo w kierunku na Radruż
» 3,5 km Radruż – skręt w lewo z drogi lokalnej w kierunku cerkwi
200 m Radruż – cerkiew
[Radruż – cerkiew filialna]

118 km LUBACZÓW

TRASA VI a. LUBACZÓW-WIELKIE OCZY

0 km Lubaczów – centrum
» prosto drogą lokalną nr 867 w kierunku Łukawca i Oleszyc

1 km Lubaczów
» na skrzyżowaniu drogi 867 z drogą lokalną do Wielkich Oczy prosto w kierunku Wielkich Oczy

3 km Opaka
» skręt w prawo na drogę dojazdową do cerkwi
200 m – Opaka – cerkiew po prawej stronie drogi

6 km Szczutków
» skręt w lewo na drogę dojazdową do cerkwi
250 m – Szczutków – cerkiew po lewej stronie drogi

11 km Łukawiec – cerkiew po prawej stronie drogi

11,3 km Łukawiec – kościół po lewej stronie drogi

18 km Wielkie Oczy – cerkiew po prawej stronie ulicy
[Wielkie Oczy – zespół klasztorny dominikanów, synagoga, dawny dwór obronny]

TRASA ŁĄCZNIKOWA PRZEWORSK-LUBACZÓW

0 km PRZEWORSK – Pastewnik (dwór z Krzeczowic)
wjazd na drogę krajową E 4 Przeworsk-Jarosław
[Przeworsk – kościół parafialny, kościół bernardynów, pałac Lubomirskich, mury obronne]

0,5 km » skręt w lewo na drogę 835 Przeworsk-(Sieniawa)-Tarnogród

16,5 km Sieniawa
[Sieniawa – zespół pałacowy, kościół parafialny, cerkiew, ratusz] możliwość dojazdu do cerkwi w Leżachowie

17 km Sieniawa skrzyżowanie drogi 835 Przeworsk-Tarnogród z drogą 867 Sieniawa- Lubaczów
zjazd z trasy do cerkwi w Rudce
» prosto drogą 835 Przeworsk-Tarnogród
» 6,5 km – skręt w lewo do Rudki
» 8,5 km – Rudka
100 m – Rudka – cerkiew po prawej stronie drogi

17 km Sieniawa skrzyżowanie drogi 835 Przeworsk-Tarnogród z drogą 867 Sieniawa-Lubaczów
» wjazd na drogę 867 Sieniawa-Lubaczów

49 km Oleszyce

56 km Lubaczów

Źródło: www.podkarpackie.pl/szlak

Drukuj