Trwa przebudowa dróg powiatowych w Lubaczowie

Trwają prace na drogach powiatowych miasta Lubaczowa: ulicy Nowej, Konopnickiej  i Mickiewicza prowadzone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 – 2021.

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa oraz nr 1684R ul. Konopnickiej ”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564 o łącznej długości 894 mb., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1696 mb. Roboty budowlane na ulicy Nowej są już w większości wykonane poza warstwą ścieralną
z betonu asfaltowego oraz robotami wykończeniowymi.

Na ul. Konopnickiej kontynuowane są roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ciągów pieszych –  chodników dla pieszych wraz ze zjazdami, budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony, budowa nowych i przebudowa nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz budowa nowych zatok postojowych.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą został wyznaczony na 30.11.2021 r.

 „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259 o łącznej długości 880 m.b., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.

Na ulicy Mickiewicza w końcowej fazie realizacji są roboty związane z kompleksową przebudową kanalizacji deszczowej. Ponadto prowadzone są prace przy przebudowie ciągów pieszych wraz ze zjazdami i zatok postojowych.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą został wyznaczony na 23.09.2021 r.

Trwają prace na drogach powiatowych miasta Lubaczowa: ulicy Nowej, Konopnickiej i Mickiewicza prowadzone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 – 2021.

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa oraz nr 1684R ul. Konopnickiej ”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564 o łącznej długości 894 mb., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1696 mb. Roboty budowlane na ulicy Nowej są już w większości wykonane poza warstwą ścieralną  z betonu asfaltowego oraz robotami wykończeniowymi.

Na ul. Konopnickiej kontynuowane są roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ciągów pieszych –  chodników dla pieszych wraz ze zjazdami, budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony, budowa nowych i przebudowa nawierzchni istniejących zatok postojowych z bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz budowa nowych zatok postojowych.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą został wyznaczony na 30.11.2021 r.

 „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego”

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259 o łącznej długości 880 m.b., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.

Na ulicy Mickiewicza w końcowej fazie realizacji są roboty związane z kompleksową przebudową kanalizacji deszczowej. Ponadto prowadzone są prace przy przebudowie ciągów pieszych wraz ze zjazdami i zatok postojowych.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową z wykonawcą został wyznaczony na 23.09.2021 r.

Drukuj