Udzielanie świadczeń w okresie trwania epidemii koronawirusa na terenie Podkarpacia- informacja