ul. Słowackiego w Lubaczowie zostanie przebudowana

W dniu 13 listopada 2018 r. na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pierwszy z wniosków złożonych przez Powiat Lubaczowski, obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1686 – ul. Słowackiego w Lubaczowie, w km 0+070 – 0+786 został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Wartość projektu to 4.675.772,41 zł., w tym planowane dofinansowanie to 2.337.886,00 zł.

Drugi ze złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 6+750 – 11+608, o wartości 4.122.653,66 zł, ma również szanse na uzyskanie dofinansowania w kwocie 2.061.326,00 zł., w przypadku powstania oszczędności poprzetargowych przy realizacji innych zadań w ramach programu.

Zadania zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Drukuj