Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

W dniu 8 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W wyniku postępowania egzaminacyjnego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Lubaczowie, 4 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lubaczowski zdało egzamin, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pan Mariusz Pieróg uroczyście wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego:

  • Pani Adrianie Marii Szyk nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Pani Annie Małgorzacie Typa nauczycielowi Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie,
  • Pani Małgorzacie Janinie Szczepańskiej nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie,
  • Panu Bartłomiejowi Piotrowi Petryniakowi nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzaniu i pogłębianiu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom uzyskanego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.

 

Drukuj