W Krakowie zmarł arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej kardynał Marian Jaworski

W sobotę 5. września br., w wieku 94 lat zmarł kard. Marian Jaworski, przyjaciel św. Jana Pawła II , były metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i laureat honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.

Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie i tam rozpoczynał swoją drogę do kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w Kalwarii Zebrzydowskiej w 1950 r. z rąk arcybiskupa lwowskiego  Eugeniusza Baziaka.

Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Przez wiele lat oddawał się pracy naukowo dydaktycznej, pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, wykładowcy KUL, dziekana Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem.

W 1984 r. papież Jan Paweł II mianował Mariana Jaworskiego biskupem i administratorem apostolskim polskiej części Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Sakrę biskupią przyjął z rąk kardynała Franciszka Macharskiego.

W 1991 r. został metropolitą lwowskim, a rok później wybrano go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W latach 1996 – 1998 był również administratorem apostolskim Diecezji Łuckiej.

W 1998 r. Jan Paweł II mianował Mariana Jaworskiego kardynałem „in pectore” (w sercu), godność tę duchowny otrzymał w konsystorzu w 2001 r.

Kardynał szczególną troską otaczał utworzone we Lwowie seminarium duchowne, bliskie mu były  sprawy remontów i budowy kościołów.

Ksiądz Kardynał Marian Jaworski od lat 50 – tych XX w. przyjaźnił się z Karolem Wojtyłą. Pełnił funkcję spowiednika Jana Pawła II, a w 2005 r. był przy łożu konającego papieża i udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych.

Jako biskup i kardynał Marian Jaworski uczestniczył w wieku ważnych wydarzeniach kościelnych, m in. w konklawe po śmierci Jana Pawła II.

21 października 2008 r. papież Benedykt XVI przyjął rezygnację kard. Jaworskiego z urzędu metropolity lwowskiego. Duchowny wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

7 maja 2019 r, Rada Powiatu w Lubaczowie Uchwałą nr IX/62/2019, nadała Jego Eminencji Marianowi Kardynałowi Jaworskiemu tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”.

Kardynał Jaworski był doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu w Bochum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) i wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest też honorowym obywatelem Krakowa, Lubaczowa i Puszczykowa. Prezydent Lech Kaczyński w 2007 r. odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu.

W marcu 2017 r. został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego “w uznaniu znamienitych zasług dla odbudowy życia religijnego na Kresach Wschodnich, pogłębiania dialogu ekumenicznego oraz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i teologii”.

Łączymy się w bólu, po stracie Wielkiego Człowieka, który szczególnie ukochał Ziemię Lubaczowską.

Msza Święta w intencji śp. Kardynała Mariana Jaworskiego, zostanie odprawiona 08.09.2020 r. o godzinie 18:00 w Konkatedrze w Lubaczowie.

 Msza pożegnalna odbędzie się 09.09.2020 r. o godzinie 10:00.

Drukuj