Witaj Majowa Jutrzenko

W poniedziałek 3 maja świętowaliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja- pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej.  Choć w cieniu pandemii, obchody tego radosnego święta odbyły się również w Lubaczowie, gdzie przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowców, kombatantów, strzelców i harcerzy tradycyjnie zebrali się przy Pomniku Niepodległości, a następnie na mszy św. w Konkatedrze.

Majowa Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan oraz szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, by złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Na jej mocy władza została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.

W obchodach święta w Lubaczowie uczestniczyli przedstawiciele poseł Teresy Pamuły- Anna Kordys i Piotr Cioch, samorządowcy, a wśród nich m.in. Barbara Broź- Wicestarosta  Lubaczowski, Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie, Adam Swatek-Czernecki- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lubaczowie, Krzysztof Szpyt- Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz Roman Cozac- Przewodniczący Rady Gminy w Lubaczowie, reprezentanci Światowego Związku Żołnierzy AK, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, koło miejsko – gminne w Lubaczowie,  Harcerze z Hufca ZHP Lubaczów oraz lubaczowscy Strzelcy. Delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku Niepodległości, a następnie przeszły na mszę św. w Konkatedrze.  Modlitwie w intencji Ojczyzny przewodniczył dziekan lubaczowski ks. Andrzej Stopyra.

W homilii nawiązał do obchodzonego również w dniu 3 maja Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Związane jest ono z ważnymi wydarzeniami z historii Polski: obroną Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubami króla Jana Kazimierza – powierzeniu królestwa opiece Matki Bożej, a także uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.

Podczas nabożeństwa został poświęcony krzyż oraz ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej, które zawisną w siedzibie lubaczowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK

Drukuj