XLIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

XLIII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 19 maja 2022r., o godz.10.00 w sali narad nr 13  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2026” za lata 2020-2021.
 1. Podjęcie Uchwały Nr XLIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia petycji.
 2. Podjęcie Uchwały Nr XLIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 3. Podjęcie Uchwały Nr XLIII/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zgłoszenia przedstawicieli Powiatu Lubaczowskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.                                  

 

 

 

 

Drukuj