XLIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

XLIX  Sesja Rady Powiatu  w Lubaczowie odbędzie się w dniu 8 grudnia br. o godzinie 13.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie Uchwały Nr XLIX/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Rejonowi Jaworowskiemu ( Ukraina).
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Drukuj