Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OM Budomierz / Hruszów przejście graniczne, zlokalizowanej pod adresem 37-625 Budomierz Hruszów, przejście graniczne, eksploatowanej przez Emitel S.A.