Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59183 (21183N!) KPR_WIELKIEOC_WOLKAZMIJOWSK, zlokalizowanej w miejscowości Wólka Żmijowska, gm. Wielkie Oczy, na działce nr 113/2, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.