Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59222 CIESZANÓW (21222N!KPR_CIESZANOW_JAR), zlokalizowanej w Cieszanowie, Dachnów 305, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.