Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako TON Cieszanów, zlokalizowanej w Cieszanowie, dz. nr 3777/5, eksploatowanej przez Emitel S.A.