XLV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie,

XLV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Podjęcie Uchwały Nr XLV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2022 rok.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XLV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2022-2030.
 7. Podjęcie Uchwały Nr XLV/…/2022 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wydzielenia w ramach mieszkaniowego zasobu Powiatu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Leśna 24 w Lubaczowie przeznaczonego dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na czas trwania stosunku pracy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

mgr Marta Tabaczek

Drukuj