INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie informuje, że od dnia 1 sierpnia br., w ramach umowy z NFZ, realizowane są świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii w warunkach domowych.

Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

– udarem mózgu – do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,

– udarem mózgu ze skalą Rankina 5 – stałe świadczenia rehabilitacyjne,

– uszkodzenia rdzenia kręgowego – do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia,

– chorobami przewlekłymi postępującymi (choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane – stałe świadczenie rehabilitacyjne,

– po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego – do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji,

– złamaniem i amputacją kończyn dolnych – do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji,

– innymi schorzeniami centralnego układu nerwowego.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 16 632 81 99 lub 509 980 375.

Drukuj