Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 6498(21104N!) KROWICA (KPR_LUBACZOW_KROWICA), zlokalizowanej w Krowicy Lasowej, działka nr 27, gm. Lubaczów, eksploatowanej przez Orange Polska S.A.