Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT 24429 WERCHRATA, zlokalizowanej w obrębie Dziewięcierz, dz. nr 408, gm. Horyniec-Zdrój, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o.(poprzednia nazwa Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.)