Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT24608_ BUDOMIERZ, zlokalizowanej w Krowicy Hołodowskiej, działka nr 1218, gm. Lubaczów, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o.(poprzednia nazwa Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.)