Ogłoszenie o zamówieniu — Dostawy — „Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych ZP w Lubaczowie oraz ZS w Lubaczowie w ramach projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” – Zadanie 1 – 7”

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 67.061,16 zł.

W tym:

Zadanie nr 1 –  9.733,30 zł

Zadanie nr 2 –  2.440,16 zł

Zadanie nr 3 –  1.906,20 zł

Zadanie nr 4 –  1.565,60 zł

Zadanie nr 5 –  5.405,00 zł

Zadanie nr 6 –  30.700,90 zł

Zadanie nr 7 –  15.310,00 zł

 

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Ogłoszenie o zamówieniu 2022_BZP 00091039_01 268 KB 41
pdf SWZ dostawa pomocy dydaktycznych ZP i ZS w Lubaczowie 2022 471 KB 51
doc SWZ dostawa pomocy dydaktycznych ZP i ZS w Lubaczowie 2022 - dostępna cyfrowo 228 KB 39
pdf Zał. 1.1 do SWZ - Zadanie nr 1 488 KB 64
pdf Zał. 1.2 do SWZ - Zadanie nr 2 318 KB 53
pdf Zał. 1.3 do SWZ - Zadanie nr 3 302 KB 53
pdf Zał. 1.4 do SWZ - Zadanie nr 4 222 KB 50
pdf Zał. 1.5 do SWZ - Zadanie nr 5 294 KB 51
pdf Zał. 1.6 do SWZ - Zadanie nr 6 452 KB 55
pdf Zał. 1.7 do SWZ - Zadanie nr 7 545 KB 54
pdf Zał. 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy 336 KB 35
pdf Zał. 3 do SWZ - wzór oświadczenia dot wykluczenia 520 KB 30
pdf Zał. 4 do SWZ - wzór formularza ofertowego 843 KB 34
pdf Zał. 5.1 do SWZ - Zadanie nr 1 - Formularz cenowy 442 KB 39
pdf Zał. 5.2 do SWZ - Zadanie nr 2 - Formularz cenowy 298 KB 39
pdf Zał. 5.3 do SWZ - Zadanie nr 3 - Formularz cenowy 297 KB 34
pdf Zał. 5.4 do SWZ - Zadanie nr 4 - Formularz cenowy 409 KB 38
pdf Zał. 5.5 do SWZ - Zadanie nr 5 - Formularz cenowy 387 KB 39
pdf Zał. 5.6 do SWZ - Zadanie nr 6 - Formularz cenowy 321 KB 38
pdf Zał. 5.7 do SWZ - Zadanie nr 7 - Formularz cenowy 506 KB 44
zip Zał. 3 - 5 wersja doc 226 KB 48
pdf Informacja z otwarcia ofert 28.03.2022 1 MB 42
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 1 - 30.03.2022 345 KB 26
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 2 - 30.03.2022 375 KB 24
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 3 - 30.03.2022 355 KB 24
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 4 - 30.03.2022 356 KB 24
pdf Informacja o unieważnieniu postępowania zad. 7 - 30.03.2022 319 KB 21
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 5 - 01.04.2022 337 KB 23
pdf Informacja o wyborze oferty - Zadanie nr 6 - 01.04.2022 336 KB 24