Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT_22419 LUBACZÓW, zlokalizowanej w Lubaczowie, ul. Jasna 1, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.