Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Poseł-elekt Teresa Pamuła dziękuje za oddane głosy

W wyniku niedawnych wyborów parlamentarnych, mandat poselski zdobyła mieszkanka powiatu lubaczowskiego- Teresa Pamuła, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego i jednocześnie dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. W ubiegłym tygodniu odebrała gratulacje i życzenia od  Zenona Swatka, Starosty Lubaczowskiego  i podziękowała mieszkańcom powiatu lubaczowskiego oraz Podkarpacia za okazane zaufanie i oddane głosy. (więcej…)

Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej „KOLĘDNICY-WĘDROWNICY”-zaproszenie do udziału

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „KOLĘDNICY-WĘDROWNICY” KRASNE 2019. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, podopiecznych ośrodków kultury i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą z województwa podkarpackiego. (więcej…)

Wyśpiewali cześć Maryi

Z główną nagrodą VIII Regionalnego Przeglądu Chórów „Pieśni Maryjne”, wyjechał w niedzielę 20. października z Lubaczowa Chór Mieszany „Deo Cantamus” z Tuczemp. W tym roku w Przeglądzie, organizowanym m.in. przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, rywalizowało 8 chórów z województwa podkarpackiego i lubelskiego. (więcej…)

„Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”- kresowa wystawa na lubaczowskim Rynku

Jesteśmy „stąd” i „u siebie”? Jak po II wojnie światowej potoczyły się losy mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej?  Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukamy na wystawie „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”. Lubaczów jest pierwszym miastem na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, które odwiedzi wystawa. Ekspozycja będzie prezentowana na Rynku w dniach 28 października – 1 grudnia 2019 r. Patronat Honorowy nad ekspozycją objął Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek. (więcej…)

„Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata”- konferencja z patronatem Starosty Lubaczowskiego

Starosta Lubaczowski Zenon Swatek objął patronatem konferencję pt. „Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata”, organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie. Na spotkanie, które ma przybliżyć wykorzystywanie nowych technologii w edukacji oraz nowoczesne e-usługi, organizatorzy zapraszają dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli, także z terenu powiatu lubaczowskiego! (więcej…)

Spotkanie Starosty z Nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11. października w sali narad Starostwa Powiatowego z nauczycielami spotkała się Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Tabaczek, Starosta Zenon Swatek i  Wicestarosta Paweł Głaz.  Spotkanie zorganizowane z okazji przypadającego 14.października Dnia Edukacji Narodowej, było okazją do wręczenia 10 nauczycielom i dyrektorom szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Lubaczowski, nagród od Starosty Lubaczowskiego. (więcej…)

Nadleśnictwo Oleszyce ma już 75-lat

Nadleśnictwo Oleszyce ma już 75 lat. Z tej okazji 10. października zorganizowało uroczyste obchody jubileuszu, połączone ze Świętem Lasu. Na uroczystości Powiat Lubaczowski reprezentowała Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski. Spotkanie było okazją do oddania do użytku ścieżki historyczno – przyrodniczej w leśnictwie Kolonia oraz obiektu turystyczno – edukacyjnego  w leśnictwie Zabiała. (więcej…)