Sprawy bieżące

Roztocze jako jedna marka turystyczna- Marszałkowie Podkarpacia i Lubelszczyzny podpisali list intencyjny

Dziś (22.listopada) podczas V Transgranicznego Forum Turystyki w Baszni Dolnej, organizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, został podpisany list intencyjny pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Lubelskim, dotyczący współpracy subregionu ROZTOCZE jako jednej marki turystycznej. W wydarzeniu uczestniczył Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski oraz Paweł Głaz- Wicestarosta Lubaczowski.

(więcej…)

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

(więcej…)

Nagroda dla naszej Polonistki – Elżbiety Ciemięgi

9 listopada b. r. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowało II Podkarpacki Bal Niepodległości w G2A Arena w Jasionce. Poprzedziła go konferencja oraz uroczysta kolacja w 101. rocznicę odzyskania Niepodległości. W trakcie konferencji – ,,Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych” nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Nauczyciel dla Niepodległej”. Nagrodę Główną odebrała p. Elżbieta Ciemięga. (więcej…)

Powiat Lubaczowski będzie współpracował z UMCS w Lublinie

28. listopada podczas Sesji Rady Powiatu  w Lubaczowie, będzie miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju” między Powiatem Tomaszowskim a Powiatem Lubaczowskim oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie a Powiatem Lubaczowskim. (więcej…)

Gala przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Lubaczowie

Zespół Szkół w Lubaczowie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizował Galę Przedsiębiorczości.  20.listopada  w szkolnej hali sportowej najbardziej zdolni i zaangażowani społecznie uczniowie odebrali stypendia finansowe, a darczyńcy, dzięki którym możliwe było wręczenie pieniężnych wyróżnień- podziękowania i pamiątkowe statuetki. (więcej…)