Sprawy bieżące

POLICJANCI I STRAŻACY SPOTKALI SIĘ Z ZUCHAMI I HARCERZAMI PODCZAS BIWAKU

W piątek policjanci spotkali się uczestnikami biwaku zuchowo-harcerskiego „Na kresowej ziemi”, odbywającego się w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Spotkanie miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, poprzez uświadomienie zagrożeń i przypominanie zasad, które powinny towarzyszyć wypoczywającym.

(więcej…)

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu Lubaczowskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzania Lasu, sporządzonych na okres od 01-01-2020 do 31-12-2029, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gmin: Narol, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Oleszyce, Stary Dzików wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko. (więcej…)