Sprawy bieżące

Narada Techniczno-Gospodarcza

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 5 pkt 14 Statutu Powiatu Lubaczowskiego ustalonego uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 68, poz. 1330 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zwołuję w dniu 12 grudnia 2018 r. Naradę Techniczno- Gospodarczą, dotyczącą sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Gminy Narol, Gminy Cieszanów, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Oleszyce, Gminy Stary Dzików. (więcej…)

ul. Słowackiego w Lubaczowie zostanie przebudowana

W dniu 13 listopada 2018 r. na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Pierwszy z wniosków złożonych przez Powiat Lubaczowski, obejmujący przebudowę drogi powiatowej nr 1686 – ul. Słowackiego w Lubaczowie, w km 0+070 – 0+786 został zakwalifikowany do dofinansowania.  (więcej…)

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast