Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału:

tel.: 16 632 87 35
e-mail: