Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

tel.: 16 632 87 35, 600445761
e-mail: m.pierog@powiatlubaczowski.pl