Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dane kontaktowe-podstawowa opieka zdrowotna, poradnie specjalistyczne i lecznictwo szpitalne na terenie powiatu lubaczowskiego

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na terenie powiatu lubaczowskiego ww. świadczenia realizowane są przez podmioty wskazane poniżej.

Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie

37-600 Lubaczów, ul. M. Kopernika 14

Tel/fax 16/6323410, e-mail: biuro@zozr36.pl

Zakres prowadzonej działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych:

Przychodnia Rejonowa w Lubaczowie
37-600 Lubaczów, ul. Kopernika 1

Rejestracja:

Lekarz POZ (dorośli) – (II piętro) 16 6323512

Lekarz Pediatra – (parter) 16 6321800

Poradnie Specjalistyczne (I piętro) 16 6321355

Poradnia Zdrowia Psychicznego (I piętro) 16 6321355

Poradnia Ginekologiczno-poł. (I piętro) 16 6327006

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (I piętro) 16 6322138

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE (I piętro) 16 632 26 63

HOSPICJUM DOMOWE kom. 669970486 lub 166321355

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA kom. 669970486 lub 166321355

Poradnia Medycyny Pracy (parter) kom. 661041941

Przychodnia Rejonowa w Cieszanowie
37-611 Cieszanów, ul. Rynek 27

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 63110 67

Poradnia Ginekologiczno-poł. 16 6311068

ZAKŁAD FIZJOTERAPII  16 6318464

Punkt Zdrowia w Krowicy

37-625 Krowica Sama, Krowica Sama 116/2

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6326161

Punkt Zdrowia w Opace
37-600 Lubaczów, Opaka 51

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6322174

Punkt Zdrowia w Płazowie
37-614 Płazów, ul. Mickiewicza 24

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6319411

Punkt Zdrowia w Narolu

37-610 Narol, ul. Bohaterów Września 1939 roku nr 16

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6317082

Gminny Ośrodek Zdrowia w Horyńcu Zdroju

37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sobieskiego 2

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6313134

Poradnia Reumatologiczna  16 6313134

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łukawcu
37-626 Łukawiec 77

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6310405

Poradnia Ginekologiczno-poł. 16 6310405

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rudzie Różanieckiej
37-613 Ruda Różaniecka 52

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6319601

Poradnia Ginekologiczno-poł. 16 6319601

Gminny Ośrodek Zdrowia w Starym Dzikowie
37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 77

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6318013

Poradnia Ginekologiczno-poł. 16 6318013

Przychodnia Rejonowa w Oleszycach
37-630 Oleszyce, ul. Rynek 21

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6315014

Poradnia Ginekologiczno-poł. 16 6315014

ZAKŁAD FIZJOTERAPII 166315260

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkich Oczach
37-627 Wielkie Oczy, ul. Leśna 5

Rejestracja:

Lekarz POZ  16 6310124

GABINET  FIZJOTERAPII 16 6310124

Centrum Medyczne KORMED Sp. z o.o. sp. k.

Tadeusza Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów

Telefon: 16 6320310, 16 7362101, 17 7852675, 17 7852674, Faks: 17 7852672

Kontakt mailowy w sprawach rejestracji: rejestracja@kormed-lubaczow.pl

Adres (nowy budynek – naprzeciw), ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów

Telefon:  16 7362115, 16 7362103

Rejestracja (nowy budynek): rejestracja2@kormed-lubaczow.pl

NZOZ LUMED sp. z o.o.,

Kościuszki 16, 37-600 Lubaczów

Tel: 16 6322085 Fax: 16 6322085 Rejestracja 16 6325000

Zakres prowadzonej działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Pracownia USG.

Kościuszki 16, 37-600 Lubaczów, tel. 16 6325000

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, Opieka Paliatywna i Hospicyjna

Kopernika, 1 37-600 Lubaczów, tel. 16 6322181

Rehabilitacja Lecznicza

Legionów 4, 37-600 Lubaczów, tel. 16 6323845

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Mickiewicza 61, 37-600 Lubaczów, tel. 16 6322374

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Szkolna 13, 37-621 Basznia Dolna, tel. 16 6327121

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Rehabilitacja Lecznicza,

Zielona 4c, 37-630 Oleszyce, tel. 16 6315564

Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna opieka Specjalistyczna, Rehabilitacja Lecznicza,

Kościuszki 72, 37-632 Stary Dzików, tel. 16 6318010

NZOZ Przychodnia Zdrowia w Narolu

Rynek 3, 37-610 Narol

tel.: 16 6317013, email: nzoznarol@wp.pl

Lecznictwo szpitalne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,

Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów

tel: 16 6328100, fax: 16 6328110, e-mail: sekretariat@szpital.lubaczowski.com

 

Nazwa Numer telefonu
Sekretariat 16 6328100
Dział finansowo – księgowy 16 6328115
Główny księgowy 16 6328104
Kasa 16 6328111
Radca prawny 16 6328116
Dział kadrowo – płacowy 16 6328114
Płace 16 6328160
Dział zamówień publicznych 16 6328116
Dział metodyczno – organizacyjny 16 6328112
Ruch Chorych wew. 213
Pielęgniarka naczelna 16 6328156
Dział administracyjno – techniczny 16 6328118
Zaopatrzenie 16 6328117
Specjalista BHP 16 6328119
Kierownik kuchni + magazynier 16 6328122
Portiernia 16 6328124
Poradnia chirurgii ogólnej 16) 6328174
Pomoc doraźna 16 6328126
Oddział Neonatologiczny
Dyż. Lek. Oddz. Neonatologicznego 16 6328166
Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego 16 6328206
Sala noworodków 16 6328121
Oddział ginekologiczno – położniczy
Dyż. Lek. Oddz. Gin. – Położ. 16 6328137
Dyż. Poł. Oddz. Gin. – Położ. 16 6328132
Dyż. Piel. Oddz. Gin. – Położ. 16 6328121
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii 16 6328158
Sekr. Oddz. Ortopedii 16 6328179
Dyż. Piel. Oddz. Ortopedii 16 6328146
Blok operacyjny 16 6328113
Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG) 16 6328128
Oddział pediatryczny (dziecięcy)
Sekr. Oddz. Pediatrycznego 16 6328153
Dyż. Piel. Oddz. Pediatrycznego 16 6328134
Dyż. Lek. Oddz. Pediatrycznego 16 6328152
Ord. Oddz. Pediatrycznego 16 6328155
Oddziałowa Oddz. Pediatrycznego 16 6328154
Oddział chorób wewnętrznych
Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. – I blok 16 6328125
Dyż. Piel. Oddz. Wewnętrz. – II blok 16 6328184
Dyż. Lek. Oddz. Wewnętrz. 16 6328136
Ord. Oddz. Wewnętrz. 16 6328180
Oddziałowa Oddz. Wewnętrz 16 6328183
Apteka zakładowa 16 6328120
Laboratorium
Bank Krwi 16 6328127
Kierownik Laboratorium 16 6328161
Pokój Asystentów 16 6328162
Pracownia Biochemii 16 6328163
Oddział chirurgiczny ogólny
Dyż. Piel. Oddz. Chirurgii 16 6328131
Dyż. Lek. Oddz. Chirurgii 16 6328135
Dyż. Lek. Nocna Chirurgii 16 6328172
Ord. Oddz. Chirurgii 16 6328170
Oddziałowa Oddz. Chirurgii 16 6328171
Ambulatorium chirurgiczne 16 6328129
Centralna sterylizatornia 16 6328130
Szpitalny Oddział Ratunkowy 16 6328103
Dyż. Lek. SOR 16 6328181
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Ord. Oddz. OAIT 16 6328140
Dyż. Piel. Oddz. OAIT 16 6328142
Dyż. Lek. Oddz. OAIT 16 6328141
Oddział rehabilitacyjny
Dyż. Piel. Oddz. Rehabilitacji 16 6328138
Ord. Rehabilitacji 16 6328190
Pok. Piel. Koordynującej 16 6328191
Dyż. Lek. Rehabilitacji 16 6328192
Sala Rehabilitacji 16 6328193
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Dyż. Lek. ZOL 16 6328175
Dyż. Piel. ZOL 16 6328133

Od 1 października 2017 r. w związku z zakwalifikowaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie do sieci szpitali realizowane są w ww. podmiocie świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci mogą korzystać
z ww. świadczeń w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 8:00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dane kontaktowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,

Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów

telefon:  (016) 736 20 44

Opieka pielęgniarska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas
w Lubaczowie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Kościuszki 2 A, 37-600 Lubaczów,

tel. 16 6322335, tel. kom. 502 268 385, 502 268 386, fax 16 6322335,

e-mail: cprlubaczow@tlen.pl

Drukuj