Zdrowie

Dane kontaktowe-podstawowa opieka zdrowotna, poradnie specjalistyczne i lecznictwo szpitalne na terenie powiatu lubaczowskiego

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Na terenie powiatu lubaczowskiego ww. świadczenia realizowane są przez podmioty wskazane poniżej. (więcej…)

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

Starosta Powiatu Lubaczowskiego zaprasza stomatologów z terenu powiatu do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubaczowski, finansowane ze środków publicznych. (więcej…)