190 tys. zł na ratowanie nagrobków

190 tys. zł otrzyma Muzeum Kresów w Lubaczowie na ratowanie zabytkowej, bruśnieńskiej rzeźby nagrobnej na dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Dofinansowanie przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Ochrona zabytków”. Wniosek złożony przez Muzeum Kresów Lubaczowie został oceniony najlepiej i znalazł się na 1 miejscu na liście 444 objętych dofinansowaniem projektów z całej Polski.

Celem programu “Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Dzięki dofinansowaniu  konserwację przejdzie 45 cennych, zabytkowych nagrobków autorstwa kamieniarzy ze Starego Brusna, usytuowanych na cmentarzu przy Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

 

Fot. Muzeum Kresów

Drukuj