OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi – Realizacja szkoleń dla nauczycieli ZS oraz LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 2

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

3.819,00 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 799,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 3.020,00 PLN.

Drukuj