„Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XVI nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego- w tym powiatu lubaczowskiego- mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Nabór nr XVI jest adresowany do mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Z dofinansowania w ramach naboru XVI mogą skorzystać wyłącznie osoby (pracownicy oraz właściciele przedsiębiorstw), które  nie uczestniczyły dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych – wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Z dofinansowania w ramach naboru XVI wyłączone są także studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:
tel. (16) 633 63 88 wew. 2, 3, 4 oraz   881 363 197, 697 053 169, 578 363 196, 576 363 197, 578 363 197
Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, pokój nr 38 , drugie piętro
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl

oraz na stronie internetowej projektu.

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od 14.01.2021 do 27.01.2021.

Drukuj