25 mln zł dla samorządów z Powiatu Lubaczowskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Prawie 25 mln złotych otrzymają samorządy z terenu Powiatu Lubaczowskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Dzięki rządowym środkom oraz staraniom Poseł Teresy Pamuły, Minister Anny Schmidt oraz Senatora Mieczysława Golby, udało się już pozyskać łącznie 21,95 mln złotych. Środki trafiły do:

– Miasta Lubaczów: 6 mln złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubaczowie
– Powiatu Lubaczowskiego: 5 mln złotych na przebudowę drogi powiatowej Moszczanica – Cewków
– Gminy Stary Dzików: 2,5 mln złotych na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury
– Gminy Lubaczów: 2,2 mln złotych na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy
– Gminy Horyniec-Zdrój: 2 mln złotych na przebudowę stadionu
– Gminy Narol: 1,1 mln złotych na budowę remizy OSP w Narolu
– Gminy Stary Dzików: 1 mln złotych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
– Gminy Horyniec-Zdrój: 1 mln złotych na przebudowę dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego
– Gminy Wielkie Oczy: 650 tys. złotych na Budowę Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów w Łukawcu oraz  500 tys. złotych na termomodernizację i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Łukawcu

W dniu 31.marca ogłoszono listę kolejnych inwestycji, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to:

– Gmina Wielkie Oczy: 1 mln złotych na budowę 3 biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb: – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach, -Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu, – Urzędu Gminy Wielkie Oczy.
– Gmina Lubaczów: 850 tys. złotych na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach Młodów i Lisie Jamy oraz 1 mln złotych na przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie.

Samorządowcy Powiatu Lubaczowskiego składają serdeczne podziękowania Parlamentarzystom Podkarpacia, a zwłaszcza reprezentantom Ziemi Lubaczowskiej-  Pani Poseł Teresie Pamule, Pani Minister Annie Schmidt oraz Panu Senatorowi Mieczysławowi Golbie za okazywane zainteresowanie i udzielane wsparcie przy rozwiązywaniu naszych lokalnych problemów.

Drukuj