Od 1 czerwca (wtorek) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zostaje otwarte dla Petentów

Od 1 czerwca (wtorek) Starostwo Powiatowe w Lubaczowie zostaje otwarte dla Petentów

Zniesione zostają dotychczasowe obostrzenia organizacyjne, które były związane ze zwiększoną ilością przypadków zakażenia koronawirusem.

Bez zmian pozostaje potrzeba stosowania się do  obostrzeń sanitarnych, wynikających z przepisów prawa:
– obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w budynku i dezynfekcji dłoni – osoby bez maseczek nie będą obsługiwane,
– zachowanie dystansu społecznego,
– zwracanie uwagi i przestrzeganie komunikatów i zaleceń umieszczonych w budynku starostwa.

Wydział Komunikacji przyjmuje Petentów po uprzedniej internetowej rezerwacji.

Jednocześnie informujemy, że:
– w biurach/stanowiskach poszczególnych wydziałów i referatów starostwa jednocześnie będzie mógł przebywać tylko jeden Petent,
– prosimy o rozważenie – jeśli jest taka możliwość – załatwienia sprawy urzędowej telefonicznie, korespondencyjnie lub mailowo.

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Lubaczowie jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Drukuj