„Badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2020 r.”- spotkanie online

W imieniu Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Pani Wioletty Rejman, zapraszamy na spotkanie, podczas którego zaprezentowany zostanie dokument „Badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2020 r.”.

Spotkanie odbędzie się w trybie online, za pomocą platformy Zoom, 28 stycznia 2021 r., rozpoczęcie o godz. 11:00. Jego celem jest przede wszystkim prezentacja wyników pilotażowego badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim przeprowadzonego w 2020 r.

Kwestia konieczności realizowania takich badań powracała i powraca w wielu dyskusjach związanych z regionalną turystyką. Bez wątpienia podejmowanie skutecznych działań na rzecz rozwoju i poprawy oferty turystycznej wymaga znajomości m.in. zachowań, oczekiwań czy opinii uczestników ruchu turystycznego.

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w minionym roku  rozpoczęła i zrealizowała prace zmierzające do wdrożenia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Etapy tych działań oraz wyniki pilotażu chce zaprezentować podczas wyżej wspomnianego spotkania.

Jesteśmy przekonani, że wnioski prezentowane podczas spotkania okażą się cenną porcją informacji na temat struktury ruchu turystycznego w Podkarpackiem, którą już w najbliższych miesiącach będzie można wykorzystać w podejmowaniu decyzji w zakresie poprawy oferty turystycznej, infrastruktury i jakości usług, a także w efektywnej realizacji działań promocyjnych dla poszczególnych regionów województwa.W związku z powyższym raz jeszcze zapraszam do wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu zachęca PROT.

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników spotkania, prosimy o wiadomość e-mail z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu na adres s.mermer@podkarpackie.travel do dnia 22.01.2021 r.

Przesłana wiadomość będzie traktowana jako zgłoszenie. Jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłany e-mail z informacjami dotyczącymi logowania na spotkanie w platformie ZOOM.

Drukuj