Przetargi-archiwum

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GN.6641.1.2018                                                                                  Lubaczów, 06.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 06.03.2018 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu lubaczowskiego obejmująca: inwentaryzację, projekt i realizację (więcej…)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ABR.272.2.2018                                                                                  Lubaczów, 01.03.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w dniu 01.03.2018 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 0+000 – 0+365 oraz 15+759 – 19+171” (więcej…)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 520467-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. 

Powiat LubaczowskiModernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej powiatu lubaczowskiego obejmująca: inwentaryzację, projekt i realizację
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 514908-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. 

Powiat LubaczowskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1553R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 0+000 – 0+365 oraz 15+759 – 19+171
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

(więcej…)