Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za rok 2023

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 107) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za rok 2023 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Lubaczowie w dniu 24 czerwca 2024 r., o godz. 14.00.  W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lubaczowie I piętro, pok. 11.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Drukuj

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Raport o stanie powiatu za 2023 8 MB 186
doc zgloszenie_uczestnictwa_w_debacie 72 KB 24