Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, położonych w obrębie Miasto Oleszyce

Zarząd Powiatu w Lubaczowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj