Dziękczynienie za wizytę Ojca Świętego w Lubaczowie

30 lat temu, w dniach 2-3 czerwca 1991 roku podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny, Lubaczów odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Wizyta Papieża to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Ziemi Lubaczowskiej oraz w dziejach całego Kościoła na terytorium archidiecezji lwowskiej w części polskiej, w tzw. „archidiecezji w Lubaczowie”.

W środę 2 czerwca w lubaczowskiej Konkatedrze biskup Mariusz Leszczyński odprawił uroczystą  dziękczynną mszę św., połączoną z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. Po mszy ze specjalnym programem słowno- muzycznym poświęconym św. Janowi Pawłowi II  wystąpiła młodzież, przygotowana przez Panią Grażynę Bielec, Pana Andrzeja Kindrata oraz siostrę Andrzeję. Po występie Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz pełniący w 1991 roku funkcję Burmistrza Miasta Lubaczowa Wiesław Bek wraz ze swoim ówczesnym  zastępcą Witoldem Gimlewiczem,  złożyli wiązanki kwiatów pod Epitafium św. Jana Pawła II w Konkatedrze.

Przypadająca dzień później uroczystość Bożego Ciała była w Lubaczowie również wielkim dziękczynieniem za przypadające w tym dniu 30 – lecie wizyty Papieża w mieście. Po nabożeństwie pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka oraz procesji,  delegacje poselskie, władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji i mieszkańców złożyły kwiaty pod pomnikiem Papieża przy kościele św. Karola Boromeusza oraz pod obeliskiem przy stadionie. Upamiętnia on mszę św., którą dla ponad 200 tys. pielgrzymów zebranych w dniu 3 czerwca 1991 roku na lubaczowskich błoniach odprawił Jan Paweł II. Był to  najważniejszy moment wizyty Ojca Świętego w Lubaczowie.

Drukuj