Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, że na terenie lasów wszystkich form własności w całym kraju, w roku 2020 rozpoczęło się wykonanie opracowania w cyklu 5 –letnim pn.: „Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

Prace w poszczególnych latach obejmą 20 % powierzchni lasów i będą polegać m.in. na wykonywaniu pomiarów i obserwacji na stałych powierzchniach próbnych, zakładanych według zasad „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 r., wykonywanych przez pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Uprzejmie prosimy właścicieli lasów prywatnych, gminnych oraz należących do parafii i kościołów
o umożliwienie pracownikom BULiGL wstępu na teren lasów oraz założenie powierzchni próbnych,
a następnie dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf pismo ŚR-III.700.2.78.2021 654 KB 3