Dzień otwarty w Zespole Szkół w Oleszycach

 W środę 14. marca swoje drzwi otworzył przed gimnazjalistami z całego powiatu lubaczowskiego Zespół Szkół w Oleszycach. “Dzień otwarty” szkoła zorganizowała, by uczniowie, którzy już wkrótce będą musieli zadecydować, jaką szkołę wybierają po ukończeniu ostatniej klasy gimnazjum, mogli zobaczyć, jaką ofertę ma dla nich oleszycki Zespół Szkół.

Przybyłych na spotkanie gimnazjalistów, a także ich nauczycieli i rodziców, przywitała dyrektor ZS w Oleszycach Maria Baran. Po  prezentacji oferty kształcenia na rok szkolny 2018/2019 młodzież mogła obejrzeć przygotowane stanowiska tematyczne i porozmawiać z uczniami ZS, uczącymi się na poszczególnych profilach. Otwarte były także klasy i pracownie symulacyjne, by każdy mógł sam zobaczyć, w jakich warunkach i z jakimi pomocami dydaktycznymi prowadzone są zajęcia w ZS Oleszyce.

 Nie zabrakło także humorystycznych prezentacji, przygotowanych przez uczniów szkoły oraz konkursów fotograficznych na najlepsze zdjęcie indywidualne i grupowe z Dnia Otwartego.

Obecnie ZS w Oleszycach kształci w zakresie 4-letniego Technikum  i 3-letniej Szkoły Branżowej I-stopnia. Uczniowie mogą wybierać spośród kierunków takich jak technik leśnik, technik agrobiznesu, rolnik, pszczelarz, technik architektury krajobrazu, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usługi turystycznej, technik hotelarstwa (  w zakresie Technikum). Nowością są kierunki: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik usług fryzjerskich.

W zakresie Szkoły Branżowej mogą się kształcić w kierunkach: rolnik, ogrodnik, operator maszyn leśnych, kucharz lub cukiernik.

Szczegóły oferty i naboru na stronie szkoły.

Drukuj