Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

5 kwietnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyły się eliminacje powiatowe. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z wymogami regulaminu młodzież została podzielona na 3 grupy wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII-VIII wraz z klasami II i III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Eliminacje zostały podzielone na 2 części – pisemną, w formie testu składającego się z 30 pytań oraz część ustną dla zdobywców największej ilości punktów po części pisemnej.

Przywitania zgromadzonych uczestników turnieju, jednocześnie otwarcia eliminacji powiatowych dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński z przedstawicielami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu lubaczowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Wicestarosta Lubaczowski Pan Paweł Głaz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Pan Mariusz Frant.

Akcentem praktycznym, który po teście pisemnym  mogli zobaczyć zarówno uczestnicy jak i opiekunowie poszczególnych grup był zorganizowany pokaz z zakresu ratownictwa wysokościowego i sposobów udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożeń na wysokości.

Przeprowadzony test pisemny i etap ustny turnieju pozwolił wyłonić zdobywców 3 pierwszych miejsc z poszczególnych kategorii wiekowych, które przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-VI:

  1. Wojciech Leja – Szkoła Podstawowa w Dachnowie
  2. Miłosz Nowosiadło – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu
  3. Jakub Krauz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

II grupa wiekowa  – szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazjalne klasy II i III:

  1. Dawid Antosz – Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej
  2. Janusz Saramaga – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu
  3. Martyna Szynal – Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe:

  1. Rafał Stankiewicz – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie
  2. Wojciech Świstowicz – Zespół Szkół w Lubaczowie
  3. Jakub Tomaszewski – Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc z poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali z rąk Wicestarosty Lubaczowskiego oraz komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie nagrody w postaci sprzętu multimedialnego i sportowego oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali gadżety sportowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Sponsorem nagród był Starosta Lubaczowski.

Organizatorami turnieju byli: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie.

Zdobywcom pierwszych miejsc gratulujemy i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich turnieju!

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

 

Drukuj